akce Kulturních služeb města Moravská Třebová, které se konají od data svého vzniku kontinuálně do současnosti

1992 Mikulášský jarmark ve dvoraně muzea
První ročník: prosinec 1992
Autor projektu: PhDr. Jana Martínková

1995 Obnovené vydávání Moravskotřebovských vlastivědných listů
(60. léta 20. století čísla 1- 4)
Vydání navazujícího pátého čísla: listopad 1995
(zatím vyšla čísla 5 – 24, č. 25 je plánováno na rok 2018)
Autor projektu: PhDr. Jana Martínková

1995 Festival Dny slovenské kultury
První ročník: duben 1995
Autor projektu: Mgr. Ivo Horkel, Mgr. Radko Martínek

1996 Fotofestival Rudolfa Zukala
První ročník: 1996, do roku 2010 samostatná akce, od roku 2011 v gesci KSMT
Autor projektu: Rudolf Zukal

1997 Kejkle a kratochvíle
První ročník: srpen 1997
Autor: Mgr. Ivo Horkel

2005 Kinematograf bratří Čadíků
První ročník: srpen 2005
Realizátoři: Mgr. Ivo Horkel, Mgr. Libuše Lišková

2006 Obnovení festivalu Moravskotřebovský bramborák
První ročník: červenec 2006
Autor: Petr Kopunecz

2008 Noční prohlídky zámku
První ročník: léto 2008
realizátor: Mgr. Jindřich Kos

2012 Hřebečský slunovrat
První ročník: červen 2012
Autoři: Ing. Pavel Brettschneider,
Pavel Čížek /místostarosta města Svitavy/

2014 Zámecké kulturní léto
První ročník: 2014
Realizátoři: Mgr. Jindřich Kos, Martina Řezníčková

2014 Oživlé prohlídky zámku
První ročník: 2014
Realizátor: Mgr. Jindřich Kos

2014 Zlatá kometa /dětská pěvecká soutěž/
První ročník: květen 2014
Autor: Václav Žáček a DDM Maják

2014 Na dvorečku ve městě
První ročník: červenec – srpen 2014
Autor: Mgr: Dagmar Zouharová

2016 Youngfoto
První ročník: květen 2016
Autor: Mgr. Dagmar Zouharová

2016 Holzmaister fest
První ročník: červen 2016
Autor: Mgr. František Žáček

2017 Hedvábení
První ročník: květen 2017
Autor: Mgr. Dagmar Zouharová