Podle zákona musí naše organizace zveřejnit na svých webových stránkách návrh rozpočtu s výhledem na 3 roky.