Kultura u nás

Kulturní služby v Moravské Třebové pořádají velké množství různorodých akcí v regionu a nabízí tak velice pestré kulturní vyžití všech možných žánrů. S odkazem na citát “Kdo nezná svou vlastní historii, bude si ji muset znova prožít” je dobré absolvovat krátký dějinný exkurz. Pokud navíc platí, že historii píší vítězové, tak s kulturou je to v tomto ohledu stejné – směrování kultury významným způsobem řídí lidé, kteří jsou v dané chvíli ve vedoucích pozicích.
Pokud politické změny v roce 1989 přinesly mnoho výrazných posunů ve způsobu vnímání světa kolem nás, pak jedním z nejvýraznějších posunů se odehrál ve sféře kultury a umění celkově. V Moravské Třebové existovalo v roce 1989 kino, divadlo, menší klub v rámci JKP (Jednotný klub pracujících), obřadní síň radnice, sálek tzv. T-klubu (v budově divadla), sál Na Písku, sál v Besedním domě, sál v jídelně Hedvy na ulici Lanškrounské a sálek v dnes již neexistující budově ZUŠ (LŠU) na Jevíčské ulici. Na jaře roku 1992 byl vyhlášen záměr města o prodeji budov kina a divadla. K tomuto prodeji došlo na přelomu let 1993/1994 a nastala tak definitivně nová éra v kulturním životě města. Na podzim 1992 začalo dotváření podoby instituce, která následně zastřešila oficiální kulturní život města. Nejen s ohledem na zrealizovaný prodej kulturních stánků (divadlo, kino) se kultura definitivně “usídlila” v budově muzea. Jednalo se o městskou organizaci bez právní subjektivity – MKIC (Městské kulturní a informační centrum). Oficiální kulturu v prvních polistopadových letech “zastřešovaly” různé subjekty. Do ustanovení samostatné organizace s právní subjektivitou pořádající kulturní akce ve městě (Kulturní služby města Moravská Třebová) v roce 1996 to byly: Jednotný klub pracujících (JKP) při tehdejším národním podniku Hedva, dále například Tyl s r.o. se sídlem v budově bývalého divadla na náměstí TGM. Výše uvedený fakt, že v roce 1992 začala fáze přesunu moravskotřebovské kultury do budovy muzea, má dodnes velmi silný vliv na to, jak funguje kulturní život v našem městě. Městské muzeum bývalo stejně jako MKIC městskou organizací bez právní subjektivity a od roku 1996 se stalo součástí KSMT. Městské muzeum sídlilo přechodně v jihovýchodním křídle moravskotřebovského zámku (1979 – 1992) a v mezičase, než se vrátilo (logicky) zpět do budovy muzea, zprostředkovávalo veřejnosti především výtvarné výstavy. Fenomén kultury v našem městě zastupuje i zámek. Je velmi dobré, že se jej postupně – cca od roku 1996 do roku 2013 – podařilo zrekonstruovat. K dílčím rekonstrukcím zámku došlo i před rokem 1989 – vstupní věž byla opravena a přebudována na Galerii kubánského umění v roce 1986.

DOBA PŘEDPRODEJE


ON-LINE PŘEDPRODEJ
on-line předprodej na měsíc únor
bude spuštěn 4.2.2019 v 16:00 hod.

PRVNÍ DEN V MĚSÍCI
od 16:00 hod. – 19:00 hod.
PONDĚLÍ:
14:00-19:00
STŘEDA: 14:00-19:00

REZERVACE
v době předprodeje na tel. č. 461 544 283
Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením!
ON-LINE REZERVACE NENÍ MOŽNÁ
Rezervace na místě se vrací zpět do předprodeje 15 min. před začátkem představení.

Svitavská 315/18
Moravská Třebová, 571 01
Ukázat na mapě

Kam dál?

Moravská Třebová nabízí velké množství dalších zajímavých míst, které by byla škoda nenavštívit.